Menjador

CURS 2021-22
El servei de menjador funciona des de setembre fins a juny, inclusivament. 
Tenim cuina pròpia, per la qual cosa el menjar s’elabora en el col·legi, amb bona matèria primera i molt afecte.
L’empresa responsable del funcionament del menjador és Scolarest.

Els preus són els següents:
– Servei de menjador (facturació mensual) 8,00 €/dia lectiu
– Servei de menjador (bloc de 10 tiquets) 82,00 €

Per a família nombrosa, els preus són els següents:
– Servei de menjador (facturació mensual) 7,60 €/dia lectiu
– Servei de menjador (bloc de 10 tiquets) 77,90 €

També teniu a la vostra disposició un full de sol·licitud de règim alimentari per si el voleu descarregar des de casa per a la vostra comoditat.
L’empresa es reserva el dret de realitzar algun canvi puntual en la planificació dels menús per causes alienes a la seva voluntat.


Responsable del menjador: Carolina Díaz

Règim alimentari castellà

Règim alimentari català

Adjuntam el menu d’aquest mes: