Horari del centre

L’horari lectiu del centre és:

SETEMBRE I JUNY

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

De dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

De dilluns a divendres de 8.00h a 14.00h

OCTUBRE A MAIG

EDUCACIÓ INFANTIL I PRIMÀRIA

Dilluns a dijous de 9.00h a 12.20h i de 14.30h a 16.10h

Divendres de 9.00h a 14.00h

EDUCACIÓ SECUNDÀRIA

De dilluns a divendres de 8.05h a 12.20h i de 14.30h a 16.10h

Divendres de 8.00h a 14.00h

CALENDARI ESCOLAR 2022-23