Educació infantil

De 3 a 6 anys

Considerem l’etapa d’infantil com a fonament del nostre projecte. Guiam i acompanyam a l’alumne, respectant el seu nivell de desenvolupament i els seus interessos per a què gaudeixi d’un aprenentatge compartit i experimental.El nostre dia a dia

ComunicaLab

Iniciem el procés lectoescriptor respectant el ritme de cada alumne.EntusiasMAT

Matemàtiques a través del joc i la experimentació.AMCO

Iniciació a l’anglès seguint el procés natural de l’aprenentatge de les llengües.Arrelam Vida

Projecte propi de religió catòlica
Projectes

Un projecte al trimestre sobre temàtiques que entusiasmen a l’alumnat.Psicomotricitat

Sessions adaptades a l’edat amb material específic per treballar la motricitat i el coneixement del cos.