Educació Primària

De 6 a 12 anys

El nostre dia a dia

Programes

  • EntusiasMAT és un mètode obert per treballar les matemàtiques de forma contextualitzada, manipulativa i a través del joc.
  • El programa AMCO promou l’aprenentatge a través de metodologies actives perquè els alumnes desenvolupin una competència comunicativa efectiva en anglès.
  • A 5è i 6è de Primària integrem els dispositius electrònics a l’àrea de Ciències Naturals per treballar des d’una perspectiva d’investigació i experimentació guiada amb el programa Science Bits.

Projectes propis

  • A 1r i 2n de Primària donam continuitat a la línea d’infantil amb ComunicaLAB, un material per treballar la comunicació en català i castellà a partir d’una metodologia constructivista i significativa, on l’alumne és el protagonista del seu aprenentatge. 
  • El material de Religió Catòlica, Arrelab, proposa una visió integral de l’ensenyament a tarvés d’històries Bíbliques.

Art i Robòtica

  • Basat en els principis CLIL, integram la llengua anglesa en l’aprenentatge de l’Educació Plàstica.
  • Treballem la Robòtica Educativa amb material de Robotix per reforçar la creativitat i el pensament crític.