Educació Secundària

Acompanyament personal

El centre ofereix un acompanyament personal constant, centrat en les necessitats i fortaleses del nostre alumnat. Entenem l’educació des d’una perspectiva integral, que combina els valors i la excel·lència acadèmica.


  Programes

  El programa AMCO promou l’aprenentatge de l’anglès a través de metodologies actives perquè els alumnes desenvolupin una competència comunicativa efectiva.

  A 1r i 3r d’ESO treballem el currículum de ciències amb Science Bits. Aquest projecte està basat en la investigació i dissenyat per aprendre comprenent. No només proporciona continguts explicatius, sinó que ofereix una metodologia per ensenyar ciències que motiva els estudiants


  Aprenentatge Servei

  Els Projectes d’Aprenentatge servei integren els sabers del currículum amb propostes actives de millora del nostre entorn.


  Aula de Jocs

  L’aula de jocs fomenta l’aprenentatge entre iguals a la vegada que ofereix alternatives lúdiques al temps d’esplai.