Presentació d’ESO

L’educació secundària obligatòria es desenvolupa de manera regular entre els dotze i els setze anys d’edat ( en quatre cursos).

L’etapa de l’educació secundària obligatòria té un valor propi i no sols la funció de preparació de l’alumnat per accedir a etapes posteriors. Té un lligam fort amb el nivell anterior de l’educació primària, ja que completa el període d’obligatorietat de l’ensenyament i té un caràcter terminal pel que fa a la formació general. Aquesta etapa és una base imprescindible de formació per continuar els estudis, ja sigui la formació professional o el batxillerat.

L’objectiu principal d’aquesta etapa és el desenvolupament ple de la persona i  les seves capacitats humanes: cognitives o intel·lectuals, psicomotrius, afectives, de relació interpersonal i d’actuació i inserció social.

CÀRRECS
 • Directora d’ESO Marilena Campos
 • Cap d’estudis d’ESO Cristina Mestre
TUTORS 19-20
 • 1r ESO Josep Oliver
 • 2n ESO Juandi García
 • 3r ESO Jerónimo Massanet
 • 4t ESO Aina Massanet
PROFESSORS 19-20
 • Cristina Mestre Ciències Socials.
 • Assumpta Massutí Llengua Catalana
 • Josep Oliver Llengua Castellana i Llatí
 • Mª del Carmen Galdón Biologia
 • Jerónimo Massanet Matemàtiques, Tecnologia i Física i Química
 • Magdalena Cánaves Llengua Anglesa
 • Aina Massanet Llengua Anglesa
 • Montserrat Giner Educació Artística i Visual
 • Alberto González Educació Física
 • Juandi García Tecnologia, Matemàtiques, Física i Química i Ciències Aplicades
 • Mateu Vidal Música
 • Marilena Campos PT/AD
 • Margalida Amengual Orientadora
 • Julio Barcudi Religió