Presentació d’Educació Infantil

El col·legi La Immaculada ofereix el segon cicle d’educació infantil que comprèn des dels 3 fins als 6 anys.

En aquesta etapa es tenen en compte els principis que caracteritzen l’educació infantil: l’aprenentatge significatiu i la globalització.
Per a l’infant, fer aprenentatges globalitzats significa establir relacions entre allò que se li presenta i el que ell ja sap. Quan el nin i la nina atribueixen significat, donen sentit i relacionen els nous aprenentatges amb els coneixements i les experiències que ja tenien, globalitzen, posen en relació i, en definitiva, poden aprendre i desenvolupar noves capacitats.

En el nostre centre tenim com a prioritat atendre la diversitat dels infants ja que hi ha grans diferències entre els nins d’una mateixa edat i això sempre s’ha de tenir en compte.

Treballam EntusiasMAT (matemàtiques 4h/setmanals) 
Vídeo Entusiasmat https://www.youtube.com/watch?v=0ocysZzN5VI 

Treballam AMCO (llengua anglesa 4h/setmanals)Vídeo AMCO https://www.youtube.com/watch?v=564ISPRA4jM

CÀRRECS
 • Directora d’EI Aina Oliver
 • Cap d’estudis d’EI Yolanda Blanco
TUTORS 19-20
 • 4t d’Infantil M. Teresa Soto
 • 5è d’Infantil Yolanda Blanco
 • 6è d’Infantil Cristina García
PROFESSORS ESPECIALISTES 19-20
 • Professora de suport educatiu Francina García /Marta Albertí
 • Auxiliar tècnic educatiu Margalida Company
 • Especialista d’anglès Charo Sáiz
 • Especialista PT Agnés Muñoz
 • Especialista AL Ana Cantero / Cristina Rubio
 • Especialista Psicomotricitat Daniel Mairata
 • Coordinadora de Pastoral M. Teresa Soto