Informació de l’etapa d’Infantil

Àrea de coneixement de si mateix i autonomia personal.
 • El cos i la pròpia imatge.
 • Joc i moviment.
 • L’activitat i la vida quotidiana.
 • Cura personal i salut.
Àrea de coneixement de l’entorn.
 • Medi físic: elements, relacions, mesura.
 • Aproximació a la natura.
 • Cultura i vida en societat.
Àrea de llenguatges: comunicació i representació.
 • Llenguatge verbal.
 • Aproximació a la llengua escrita.
 • Aproximació a la literatura.
 • Llenguatge audiovisual i Tecnologies de la Informació i la Comunicació.
 • Llenguatge artístic.
 • Llenguatge corporal.
Projectes
 • Programa AMCO (llengua anglesa 4h/setmanal, des de 4t a 6è EI).
 • Programa EntusiasMAT (matemàtiques castellà 4h/setmanal, des de 4t a 6è EI) .
 • Projecte Garbuix (lectoescriptura en català 4h/setmanal a 4t i 5è d’EI).