Condicions d’ús, avís legal i política de privacitat

1. Condicions d’ús

Aquest avís legal regula l’accés i l’ús del servei de aquesta Web www.immaculadapm.com que Col.legi La Inmaculada (d’ara endavant, el Col·legi) posa a la disposició dels usuaris.
La finalitat d’aquesta Web, és oferir als usuaris, informació, notícies i contactes relatius al Col·legi, o informació que es consideri d’interès per als usuaris.
El Col·legi informa als seus usuaris que aquestes Condicions d’ús podran ser modificades sense informa prèviament als usuaris dels canvis que en ella es produeixin.
El Col·legi podrà modificar en qualsevol moment i sense previ avís, el disseny, presentació i/o configuració de aquest lloc Web, així com alguns o tots els serveis.

2. Condicions d’accés i utilització de la Web

L’usuari accedeix a fer un ús correcte de la Web i dels serveis que ofereix, amb total subjecció a la Llei, a les bones costums, a les presents Condicions d’ús.
Queda expressament prohibit qualsevol ús diferent a la finalitat de aquesta Web. L’accés i utilització del lloc no exigeix la prèvia subscripció o registre dels usuaris.
La informació que proporciona l’usuari al Col·legi haurà de ser veraç. L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que faciliti en els diferents apartats, enviar informació a través del apartat de “Contacte” o donar-se d’alta a el “NewsLetter”.
L’Usuari serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que faci i que poguessin causar al Col·legi o a tercers perjudicis per la informació proporcionada.
L’usuari accedeix a fer un ús adequat dels continguts i serveis que el Col·legi ofereix a través de aquesta Web i a no emprar-los per incórrer en activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l’ordre públic.

Avís Legal i Política de privacitat

Informació de l’empresa titular

En compliment de l’article 10 de la llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, s’exposen les dades identificatives als usuaris de la pàgina Web:
Denominació Social: Col·legi La Immaculada (d’ara endavant El Col·legi)
Domicili social: Carrer Robert Graves, número 38
Localitat: Palma de Mallorca.
Província: Illes Balears
C. C.I.F. R-0700389J
Telèfon de contacte: 971 731 229
Correu electrònic de contacte: info@immaculadapm.com

Protecció de Dades de Caràcter Personal

Mitjançant aquest avís legal el Col·legi informa als usuaris de la pàgina Web de la seva propietat, sobre la seva política de privacitat i protecció de dades de caràcter personal, perquè determinin lliure i voluntàriament si desitgen facilitar les dades personals que els puguin ser sol·licitats, en ocasió dels serveis oferts.
De conformitat amb el que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que l’enviament de qualsevol dada de caràcter personal a través dels formularis de la pàgina Web o del correu electrònic implica acceptar i consentir el tractament dels mateixos en els termes indicats en la present política de privacitat.
Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades personals, ha de dirigir-se mitjançant sol·licitud, acompanyada de fotocòpia de document acreditatiu, a la seu social indicada en la capçalera d’aquest avís legal.
El Col·legi garanteix la confidencialitat de les dades facilitades, així mateix, es compromet al compliment de les obligacions establertes en el Reglament de Desenvolupament, segons Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, vinculat a la Llei Orgànica 15/99 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Apartat “Contacte”

L’usuari podrà proporcionar-nos de forma voluntària, informació de caràcter personal a través dels formularis de recollida de dades o bé en els correus electrònics habilitats. L’usuari consenteix el tractament de les seves dades personals per part del Col·legi, amb la finalitat de controlar la gestió administrativa. E col·legi podrà posar-se en contacte amb el titular, per informar sobre la sol·licitud realitzada.
Totes les dades sol·licitades en aquest apartat són d’obligat emplenament.

Apartat “Newsletter”

L’usuari en donar-se d’alta en aquest apartat, consenteix el tractament de les seves dades personals sol·licitades.
Aquest “Newsletter” ha estat creat amb la finalitat d’informar als subscrits a través de correu electrònic dels serveis i informació relativa al Col·legi o altres relacionats amb el sistema educatiu o que el Col.legi consideri interessant per als seus usuaris.
En cada enviament que es realitzi, l’usuari podrà donar-se de baixa.
Totes les dades sol·licitades en aquest apartat són d’obligat emplenament.

Clàusula d’exempció de responsabilitat i submissions

La present Web desenvolupada per Col·legi, ofereix accés a informació de serveis i activitats que el Col·legi consideri d’interès per als usuaris, a fi de millorar els seus serveis.
El col·legi vetllarà per corregir els errors que es detectin. No obstant això, alguns arxius o continguts poden haver estat creats no exempts d’errors, per la qual cosa no es pot garantir que el servei no quedi interromput o afectat de qualsevol altra forma per tals problemes.
La present Web, podria contenir en algunes ocasionis enllaços a pàgines externes sobre les quals el col·legi no té control algun i respecte de les quals declina tota responsabilitat.
Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi a la Pàgina Web del Col·legi, serà aplicable la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús d’aquesta pàgina Web, els Jutjats i Tribunals de Palma de Mallorca – Illes Balears – Espanya.