COL·LEGI LA IMMACULADA

Menú secundario

Informació general de Educació Infantil

Presentació d'ESO
L'educació secundària obligatòria es desenvolupa de manera regular entre els dotze i els setze anys d'edat ( en quatre cursos).

L'etapa de l'educació secundària obligatòria té un valor propi i no sols la funció de preparació de l'alumnat per accedir a etapes posteriors. Té un lligam fort amb el nivell anterior de l'educació primària, ja que completa el període d'obligatorietat de l'ensenyament i té un caràcter terminal pel que fa a la formació general. Aquesta etapa és una base imprescindible de formació per continuar els estudis, ja sigui la formació professional o el batxillerat.

L'objectiu principal d'aquesta etapa és el desenvolupament ple de la persona i  les seves capacitats humanes: cognitives o intel·lectuals, psicomotrius, afectives, de relació interpersonal i d'actuació i inserció social.

CÀRRECS
·    Directora                       Marilena Campos Palazón
·    Coordinadora                Cristina Mestre Ferrer               

TUTOR/A 17-18
·    1r ESO             Cristina Mestre
·    2n ESO             Aina Massanet
·    3r ESO              Jerónimo Massanet
·    4t ESO              Josep Oliver
 
PROFESSORS/ES 17-18
·    Cristina Mestre Ferrer                   Ciències Socials i suport.
·    Catalina Fernández Castañer         Llengua Catalana
·    Assumpta Massutí Sampol            Llengua Catalana
·    Josep Oliver Marroig                     Llengua Castellana i Llatí
·    Mª del Carmen Galdón Garau        Biologia
·    Jerónimo Massanet Amer               Matemàtiques, i Física i Química
·    Magdalena Cánaves Llompart        Llengua Anglesa
·    Aina Massanet Oliver                     Llengua Anglesa
·    Montserrat Giner Molina                Educació Artística i Visual
·    Alberto González Crisci                 Educació Física
·    Juan de Dios García                        Tecnologia, Matemàtiques, Física i Química i Ciències Aplicades
·    Mateu Vidal Bosch                          Música
·    Marilena Campos Palazón              PT/AD
·    Margalida Amengual Mera             Orientadora
·    Julio Barcudi Godoy                       Religió

Sub menu general

Pie Informativo

Diseña y programada por