COL·LEGI LA IMMACULADA

Menú secundario

Informació general de Educació Infantil

Presentació d'Educació Infantil
El col.legi la Immaculada ofereix el segon cicle d'Educació Infantil que comprèn des dels 3 fins als 6 anys.

En aquesta etapa es tenen en compte els principis que caracteritzen l'Educació Infantil: l'aprenentatge significatiu i la globalització.
Per a l'infant, fer aprenentatges globalitzats significa establir relacions entre allò que se li presenta i el que ell ja sap. Quan el nin i la nina atribueixen significat, donen sentit i relacionen els nous aprenentatges amb els coneixements i les experiències que ja tenien, globalitzen, posen en relació i, en definitiva, poden aprendre i desenvolupar noves capacitats.

En el nostre centre tenim com a prioritat atendre la diversitat dels infants ja que hi ha grans diferències entre els nins d'una mateixa edat i això sempre s'ha de tenir en compte.

Treballam EntusiasMAT (matemàtiques 5h/setmanals)  i AMCO (llengua anglesa 4h/setmanals)

CÀRRECS
 • Directora d'Educació Infantil           Aina Oliver Nadal
 • Cap d'Estudis                                 Marilena Campos Palazón
 • Coordinadora                                 Yolanda Blanco Montañés

TUTOR/A
16-17
 • 4t d'Infantil                                    Cristina García
 • 5è d'Infantil                                   Yolanda Blanco
 • 6è d'Infantil                                   Teresa Soto

PROFESSOR/A ESPECIALISTA
16-17
 • Professores de suport educatiu     Marta Albertí i Beatriz Font (ATE)
 • Especialistes d'Anglès         Cristina Caparrós, Rosario Sáiz i Raül López
 • Especialista PT                               Agnés Muñoz
 • Especialista AL                             Bàrbara Rodríguez
 • Especialista de Psicomotricitat       Daniel Mairata Rams
 • Coordinadors de Pastoral               Cristina García i Julio Barcudi

Sub menu general

Pie Informativo

Diseña y programada por