COL·LEGI LA IMMACULADA

Menú secundario

Informació general de Educació Infantil

Presentació d'Educació Infantil
El col.legi la Immaculada ofereix el segon cicle d'Educació Infantil que comprèn des dels 3 fins als 6 anys.

En aquesta etapa es tenen en compte els principis que caracteritzen l'Educació Infantil: l'aprenentatge significatiu i la globalització.
Per a l'infant, fer aprenentatges globalitzats significa establir relacions entre allò que se li presenta i el que ell ja sap. Quan el nin i la nina atribueixen significat, donen sentit i relacionen els nous aprenentatges amb els coneixements i les experiències que ja tenien, globalitzen, posen en relació i, en definitiva, poden aprendre i desenvolupar noves capacitats.

En el nostre centre tenim com a prioritat atendre la diversitat dels infants ja que hi ha grans diferències entre els nins d'una mateixa edat i això sempre s'ha de tenir en compte.

Treballam EntusiasMAT (matemàtiques 5h/setmanals)  i AMCO (llengua anglesa 4h/setmanals)
Vídeo Entusiasmat https://www.youtube.com/watch?v=0ocysZzN5VI 
Vídeo AMCO https://www.youtube.com/watch?v=564ISPRA4jM

CÀRRECS
 • Directora d'educació infantil           Aina Oliver Nadal
 • Coordinadora etapa                       Yolanda Blanco Montañés

TUTOR/A
18-19
 • 4t d'Infantil                                    Yolanda Blanco
 • 5è d'Infantil                                   M. Cristina García
 • 6è d'Infantil                                   M. Teresa Soto

PROFESSOR/A ESPECIALISTA
18-19
 • Professora de suport educatiu     Victòria Frontera /Marta Albertí
 • Auxiliar tècnic educatiu               Margalida Company
 • Especialista d'anglès                   Charo Sáiz
 • Especialista PT                           Mary Cara/Agnés Muñoz
 • Especialista AL                           Ana Cantero
 • Especialista Psicomotricitat        Daniel Mairata Rams
 • Coordinadora de Pastoral          M. Teresa Soto

Sub menu general

Pie Informativo

Diseña y programada por